Till nyhetsarkivet

Borlängeföretagens högskolestipendium delades ut

Borlängeföretagens högskolestipendium har nu delats ut för första gången.

Fyra stipendiater får 20 000 kr var. Tio Borlängeföretag står bakom stipendiet som initierats av Tunabyggen.

Linda Strandberg, Karolina Gilén, Abdiaziz Abdullahi och Alexander Gustafsson fick ta emot stipendiet på Borlänge företagsfest torsdag 19 april.

Premiera och uppmuntra

Med Borlängeföretagens högskolestipendium vill företagen varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

– De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges och regionens näringsliv, säger Jörgen Olsson, Vd, AB Stora Tunabyggen.

– Gemensamt för företagen är att alla vill vara med och ta ansvar för en stark akademi i en stark region. Intentionen är att det här initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges attraktivitet som studentstad. En attraktiv högskola är viktig för företagen och för Borlänges och regionens utveckling.

Ta del av juryns motivering:

Linda Strandberg
Linda Strandberg studerar byggteknik – ett högskoleingenjörsprogram – och
är på fritiden aktiv inom ridsporten som tränare och lagledare för barn och
ungdomar. Med ett tydligt mål att vägleda ungdomar till att öka sitt
självförtroende och sin självkänsla, lära sig ta ansvar och utveckla sig inom
sin idrott är Linda med sitt engagemang en god förebild. Att vara engagerad
inom ridsporten innebär stort ansvar och sporten fostrar många starka ledare
och aktörer i samhället – Linda kan vara en av dem.

Karolina Gilén
Karolina Gilén studerar energi – ett högskoleingenjörsprogram – och har
tidigare en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen i
vårdvetenskap. En imponerande kombination som kan ge nya spännande
dimensioner i yrkeslivet och som tyder på en drivkraft lite utöver det vanliga.
Som SI-ledare stöttar Karolina andra studenter i sina studier och med
engagemang i projektet Eximus är målet att leda Högskolan Dalarna mot ännu
ett världsrekord. Karolina är en god ambassadör för Högskolan Dalarna och
en förebild för andra studenter.

Alexander Gustafsson
Alexander Gustafsson studerar byggteknik – ett högskoleingenjörsprogram –
och är vid sidan av sina studier engagerad i Borlänges föreningsliv, både inom
idrott och kultur. Alexander är coach för ett pojklag i basket, spelar i
musikkår, sjunger i kör och är ledamot av körens styrelse. Lägger vi därtill ett
aktivt studentliv med engagemang i studentkåren så får vi en imponerande
bredd som tyder både på kapacitet och mental spänst. Med sitt driv bidrar
Alexander på många plan till Borlänges och regionens attraktivitet.

Abdiaziz Abdullahi
Abdiaziz Abdullahi studerar energiteknik – ett högskoleingenjörsprogram –
och har vid sidan av studierna ett stort engagemang för ungas studier och för
ungas delaktighet i samhället. Genom att bidra med läxhjälp två gånger i
veckan stöttar Abdiaziz ungdomar att klara sina studier. Han sitter bland annat
i styrelsen för Kulturhuset västra Borlänge och ingår i ett projekt med syfte att
minska utbildningsklyftan i Dalarna. Ideellt arbete som bidrar till utveckling
för de ungdomar som får stöd – och av Borlänge och regionen. Detta gör
Abdiaziz till en viktig ledare och förebild.

Bakre raden från vänster: Karl-Erik Larsson (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB), Fredrik Rozén (Mockfjärds), Gunnar Jönsson (Vd Fiskarhedenvillan AB), Lars Larsson (Vd AB Borlänge Energi), Isak Andersson (vice ordförande Dalarnas studentkår), Jörgen Olsson (Vd AB Stora Tunabyggen), Mats Hammarqvist (vice ordförande AB Stora Tunabyggen), Jörgen Isaksson (Vd Fastighets AB Hushagen) och Tomas Eriksson (kontorschef Swedbank Borlänge). Främre raden: Stipendiaterna Linda Strandberg, Karolina Gilén, Abdiaziz Abdullahi och Alexander Gustafsson. Även Bergkvists Svets & Mek AB, Lindgrens fastigheter AB och Romme Alpin står bakom stipendiet men deltog inte vid utdelningen.