Till nyhetsarkivet

Bäst och sämst i hyresgästundersökningen

Vi har ett resultat! Över 1900 personer svarade på vår hyresgästenkät i höstas, vilket gav oss ett bra underlag för att vi ska kunna förbättra vårt sätt att arbeta med förvaltning och service.

Enkäten

Enkäten skickades via sms/e-post ut i slutet av oktober till ca 4 400 hyresgäster och det fanns också möjlighet att fylla i pappersenkäter. På dettas sätt fick vi in 1 928 svar. Bland svaren är alla våra bostadsområden representerade.

Viktiga synpunkter

Våra hyresgästers synpunkter är viktiga för oss! Svaren visar vad du som kund tycker vi är bra på och var vi kan förbättra oss.

Genomgående förbättring

Vi ser en genomgående förbättring i jämförelse med undersökningen 2016.

Vi kan konstatera att 86 % av våra hyresgäster trivs med Tunabyggen i stort (2016: 81 %), och även trivseln i kvarteret och bostadsområdet ligger på samma siffror.

Trots att vi ser en övergripande förbättring också inom området trygghet, kommer vi att fortsätta att lägga fokus på trygghetsskapande åtgärder.

Nöjd Kund Index

Vårt Nöjd Kund Index (NKI) ligger nu på 77,4 % (2016: 75,2 %).
NKI är genomsnittet av resultatet för: trivsel i lägenheten, trapphuset/huset och i området, personlig trygghet i trapphuset, källare/vind, samt prisvärt boende.

Bäst

+ Bemötande från anställda och hantverkare: 92 % nöjda (2016: 89 %)
+ Trivsel i lägenheten: 89 % nöjda (2016: 91 %)
+ Känna igen Tunabyggens personal: 89 % nöjda (2016: 83 %)

 

Sämst

Förrådens säkerhet mot inbrott: 52 % nöjda (2016: 49 %)
Temperatur/rumsklimat, vinter: 61 % nöjda (2016: 65 %)
Säkerhet för parkerade bilar: 62 % nöjda (2016: 47 %)

 

Vi sammanställer och analyserar också resultatet för respektive område, för att se vad vi ska lägga fokus när det gäller underhåll, förvaltning och service framöver.