Till nyhetsarkivet

Återvinn och sortera rätt

Visste du att den största delen av dina hushållssopor, som du slänger i den vanliga soppåsen kan återvinnas!
På lördag är det Earth Hour, den världsomspännande klimatmanifestationen. Vi räknar ner till den med lite tips.

75 % av hushållssoporna kan återvinnas!

Oavsett om vi bor i lägenheter eller villor här i Borlänge, återvinner vi för lite! Cirka 75 % av allt avfall vi slänger i våra vanliga soppåsar, skulle kunna återvinnas och därmed bidra till mindre slöseri på resurser.

Så istället för att bränna upp, det som kan återanvändas ber vi dig att: Sortera och återvinna mera!

Tidningar och förpackningar återvinns till nya produkter, likaså glas- och plastförpackningar. Matavfall blir fordonsgas och minskar på det sättet våra utsläpp av koldioxid.

Bra möjligheter till sortering i våra miljöhus

I våra miljöhus kan du sortera i minst 10 olika avfallstyper. Och har du skrymmande eller farligt avfall, kan du antingen köra det till Fågelmyra, eller passa på att slänga det när vi eller Borlänge Energi har containerdagar/Fågelmyra-on-tour.

Sopor och källsortering

Vill du veta mer om hur du ska sortera, kan du läsa mer här på vår hemsida. Där finns också sorteringsguider på olika språk.

Till sidan om Sopor och källsortering