Till innehållet
Till innehållet

Studenter fick stipendium

Bild

Fyra studerande vid Högskolan Dalarna har mottagit Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium som delades ut för sjunde året i rad. Stipendiaterna fick ta emot blommor, diplom och en check på 20 000 kronor av Karolina Höjsgaard, Borlänge Energi, och Anna Timander, Kopparstaden, som representerade företagen bakom stipendiet.

 

Årets utsedda stipendiater, som får 20 000 kronor var, är: Sebastian Speles, Joel Olsson, Julia Kalliokoski och Sara Engdahl Nilsson.

Premiera och uppmuntra

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium delas ut varje år av tolv företag verksamma i Borlänge och Falun, i samarbete med Dalarnas studentkår. Företagen vill med stipendiet premiera och uppmuntra studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Intentionen är att initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Karolina Höjsgaard och Anna Timander, stipendieutdelare.

Medverkande företag

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium har initierats av Tunabyggen och medverkande företag är:

 • AB Borlänge Energi
 • Lindgrens Fastigheter AB
 • AB Stora Tunabyggen
 • Romme Alpin
 • Glimstedt
 • Runnstaden AB
 • Fastighets AB Hushagen
 • Structor
 • Fiskarhedenvillan AB
 • TriaTech IT AB
 • Kopparstaden AB
 • SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Länk