Till innehållet
Till innehållet

Bostadsgaranti för Högskolan Dalarnas studenter

Foto av fem män och tre kvinnor som står i en trappa. Kvinnan längst fram håller upp en skylt med texten BOSTADSGARANTI

Representanter för Tunabyggen, Kopparstaden, Högskolan Dalarna, Dalarnas Studentkår, Borlänge och Falu kommuner samlades på Högskolan Dalarna och undertecknade överenskommelsen om bostadsgaranti för studenter.

Nu underlättar vi för Högskolan Dalarnas studenter att få bostad under studietiden.

 

Tunabyggen och Kopparstaden har i samverkan med Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, samt Borlänge och Falu kommuner slutit avtal om en bostadsgaranti för studenterna vid terminsstart.

Bostadsgarantin är ett resultat av samverkan mellan parterna i samverkansgruppen Student Dalarna, som bildades 2017 när det rådde bostadsbrist för studenter i Falun och Borlänge kommun.

Syftet med bostadsgarantin är att erbjuda studenter tillgång till en bostad även när utbudet av studentbostäder är begränsat. Det skapar trygghet för studenterna inför terminsstart och en attraktiv studieort.

- Genom vårt samarbete i Student Dalarna vill vi på olika sätt underlätta för studerande vid Högskolan Dalarna. Vi vill ockå utveckla Borlänge och Falun som studentstäder, säger Maria Bergfält, vd i Tunabyggen.

- Att vi nu kan införa en bostadsgaranti är ett viktigt steg i det arbetet.

Kriterier för garanterad bostad

Studenter behöver uppfylla vissa grundläggande kriterier för att vara berättigad en bostad. De måste vara registrerade i Tunabyggens och Kopparstadens bostadsköer och vara antagna till en utbildning på minst halvfart per termin på Högskolan Dalarna.

Studenter som flyttar till Borlänge eller Falun är berättigade till bostadsgarantin. Även studenter som redan bor i Dalarna och har en resväg på minst en timme, enkel väg till något av högskolans campus, omfattas av garantin.

Bostadsgarantin träder in när alla studentlägenheter har blivit uthyrda hos Tunabyggen och Kopparstaden. Student Dalarna samverkar då för att lösa boendesituationen för studenterna.

Om Student Dalarna

Student Dalarna består av Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Tunabyggen, Kopparstaden och Dalarna Science Park. Gruppen arbetar gemensamt för att förbättra studenternas boendesituation och studiemiljö.

Mer information
Läs mer om hur bostadsgarantin för studenter fungerar:

Länk