Till innehållet
Till innehållet

Minskat restavfall och ökad återvinning

Bild

Ett stort tack till våra hyresgäster för att ni sorterar mera och återvinner!

Restavfallet har minskat under åren 2021-2023.

  • 2021 hade vi totalt 39000 kubik restavfall.
  • 2022 hade vi totalt 38300 kubik restavfall.
  • 2023 hade vi totalt 30400 kubik restavfall!

Det innebär en minskning med 22 procent av restavfallet, vilket är 8648 kubik mindre, det vill säga vi har minskat med hela 126 st (660 liters) kärl som töms 2 gånger i veckan.

Vad beror minskningen i restavfallet på?

Ni hyresgäster har ökat er sortering, vilket visas i vår återvinning.

Det som ökat mest är återvinningen av:

  • Pappförpackningar, som ökat med 132 procent (+1481 kubik).
  • Plastförpackningar, som ökat med 126 procent (+1803 kubik).
  • Tidningar som ökat med 62 procent (+828 kubik).

Men också övrig återvinning har ökat, till exempel:

  • Ofärgat glas, som ökat med 31 procent (+156 kubik).
  • Färgat glas, som ökat med 28 procent (+157 kubik).

Vi är alltså på rätt väg! Fortsätt så och sortera ännu mera för en hållbar framtid!

Kika på vår video om detta på vår Facebook eller Instagram och följ oss gärna.

Länk