Till innehållet
Till innehållet

Indexreglering på lokalhyror från 1 januari 2024

Bild

De hyresavtal som har en indexklausul och 100 procent indexuppräkning får en höjning av hyran med 6,5 procent från den 1 januari 2024. Indexregleringen beräknas utifrån Konsumentprisindex (KPI).


Information om övriga hyreshöjningar kommer när hyresförhandlingarna är klara.