Till innehållet
Till innehållet

Åtgärder och förbättringar

Flygfoto över Jakobsgårdarna med hus och vägar och grönska.

Nu är det ungefär ett år sedan vi genomförde vår kundundersökning bland våra hyresgäster. Resultatet ligger till grund för en del åtgärder och förbättringar som vi gjort under året. Våra hyresgästers synpunkter är viktiga för oss.

 

Svaren visar att större delen av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende. I stora drag kan man säga att man är nöjd med trygghet och trivsel i sin lägenhet, lite mindre nöjd med trygghet och trivsel i bostadsområdet, men framförallt är det i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, källare och vindar som vi behöver förbättra trygghet och trivsel.

Här följer en del av de åtgärder som vi gjort under året.

Belysning

För att öka tryggheten på Bullermyren har vi bland annat:

  • reparerat belysning och bytt till bättre och energisnålare strålkastare vid lekparker och pulkabackar,
  • bytt till LED-ljuskällor på parkering och mellan hus,
  • bytt belysning i förråd där vi haft problem med sönderslagna rörelsesensorer,
  • bytt belysning i trapphus och på fasad på Vallgatan 19 och 21 och på Hagavägen 74.

På Sturegränd/Parkgatan har vi bytt belysning på fasad.

På Tjärna Ängar och i Jakobsgårdarna har belysningen förbättrats för att öka tryggheten på parkeringar och i området.

Träd och buskar

På Köpmangränd, i centrum, har vi tagit ner träd för att ge bättre belysning och öka tryggheten.

Vi har beskurit träd och buskar i Jakobsgårdarna, Buskåker, Tjärna Ängar och Bullermyren.

Entréer, passagesystem

Vi förbättrar passagesystem i entréer på många ställen runt om i våra områden, bland annat på Vallgatan 19-21, Hagavägen, Allfarvägen 61 A-B, Tägtvägen, Simsgatan och Ingelsgatan.

Källare och förråd

I samband med stambytet på Bullermyren delas källarna in i sektioner så att du som hyresgäst endast kommer åt källarförråden från ditt trapphus. Även på Jakobsgårdarna och på andra ställen byggs förråd om så att endast de som nyttjar förråden kommer åt dem.

Vi har också installerat ljudstörare på prov i några källare och entréer där vi har problem med att obehöriga uppehåller sig. Ljudstöraren ger ifrån sig ett ljud som gör att människor inte vill uppehålla sig på platsen.

Trapphus

Vi har haft dialog med våra entreprenörer som har hand om skötseln av våra trapphus för att förbättra städning.

Tvättstugor

Vi jobbar ständigt för att förbättra informationen till våra hyresgäster om hyresgästens ansvar för att städningen av tvättstugan sköts.

På Tjärna Ängar, där vi har fristående tvättstugor, har vi förbättrat servicen genom utökade tvättstugetider.

Sopor och miljöhus

Ett ständigt pågående arbete för våra miljövärdar och fastighetsvärdar är att ta reda på sopor som slängs utanför behållare och att försöka hålla rent och snyggt vid avfallsstationerna. På Tjärna Ängar knackar vi dörr och informerar våra hyresgäster om vikten av att sortera avfallet och att kasta soporna i behållarna.

Vi underlättar för våra hyresgäster att göra sig av med sitt grovavfall genom att arrangera sorterings- och containerdagar i våra områden och genom att informera om Borlänge Energis Fågelmyra on tour.

Vi sätter upp dekaler och nya skyltar i våra miljöhus, byter ut behållare, justerar tömning mm för att miljöhus och avfallsstationer ska fungera så bra som möjligt för hyresgästerna. I slutändan är det hyresgästernas ansvar att sortera och slänga sina sopor rätt.

Automatbrandsläckare har installerats i miljöhus på Tjärna Ängar för att öka tryggheten.

Kameror

Vi har satt upp fler kameror på Tjärna Ängar och tittar på om kameror för övervakning kan bli aktuellt även i fler områden.

Uteplatser

Vi har inventerat uteplatser i Bysjön, Jakobsgårdarna och på Karlsgårdsgatan och informerat hyresgäster om ansvaret för att hålla bra ordning, rent och snyggt på uteplatser.

Tack!

Stort tack till alla som svarat på vår hyresgästundersökning! Era svar är viktiga för oss!