Till innehållet
Till innehållet

Nu blommar det på Tjärna Ängar

Foto av en blommande äng med röda vallmo i förgrunden och hus och björkar i bakgrunden.

Nu blommar det för fullt på Tjärna Ängar! På platsen där Tunabyggen rivit ett hus blommar nu sommarblommor i olika färger. Förutom att ängen är vacker att se på har den lockat till sig massor av humlor, bin och fjärilar, ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.

 

- Tunabyggen vill skapa platser där bin, humlor och fjärilar trivs. Innan det är beslutat vad det blir av ytan på Klöverstigen 10, där vi rivit ett hus, så har vi anlagt en blomsteräng, berättar Erik Vestberg, förvaltare för utemiljön.

- En blomsteräng är dessutom mycket trevligare för våra hyresgäster än om vi bara anlägger en gräsyta.

Bi-vänlig

Vi människor är helt beroende av bin för vår matförsörjning men bina har tyvärr minskat drastisk de senaste 30 åren.

Tunabyggen har bland annat med hjälp av kommunbiologen och Borlänge kommuns arbete för en bi-vänlig kommun, utvecklat kunskapen kring biologisk mångfald och bin och andra insekters betydelse.

- Under förra sommaren sådde vi ängsblommor på en yta vid vårt huvudkontor som ett test. I sommar har vi sått den här blomsterängen på Tjärna Ängar och på några mindre ytor i Jakobsgårdarna, berättar Erik.

- Vi har också hjälpt Ekens förskola med ytor och blomsterfrön som de med stort engagemang har sått.

Fler blomsterängar

För Tunabyggen fortsätter arbetet med den biologiska mångfalden på olika plan.

- Nästa sommar hoppas vi kunna ha fler blomsterängar i våra områden – både för våra bins och våra hyresgästers trivsel, avslutar Erik.

Foto av en blommande äng med blå blommor i förgrunden och hus och björkar i bakgrunden.