Till innehållet
Till innehållet

Årets högskolestipendiater utsedda

Foto av tre kvinnor och en man som håller stora checkar och blombuketter i famnen, med bibliotekshyllor i bakgrunden.

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendíum 2023 togs emot av (från vänster): Ellinor Sundeen, Frida Ode som tog emot priset för sin man Jacob Odes räkning, Jenny Filipsson och Robbin Hagman.

Fyra studerande vid Högskolan Dalarna har nu mottagit Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium som delades ut för sjätte året i rad. Stipendiaterna fick ta emot blommor, diplom, presentkort och en check på 20 000 kronor. Dessa delades ut av Karolina Höjsgaard, Borlänge Energi, och Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan som för dagen representerade företagen bakom stipendiet.

 

Årets utsedda stipendiater, som får 20 000 kronor var, är: Ellinor Sundeen, Jenny Filipsson, Jacob Ode och Robbin Hagman.

Premiera och uppmuntra

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium delas ut varje år av tretton företag verksamma i Borlänge och Falun, i samarbete med Dalarnas studentkår. Företagen vill med stipendiet premiera och uppmuntra studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Intentionen är att initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Karolina Höjsgaard och Gunnar Jönsson, stipendieutdelare.

Länk