Till innehållet
Till innehållet

Nu renoveras Bullermyren

Foto av en man och en kvinna i bygghjälmar i ett kök.

Nu har första etappen av stambytet och renoveringen på Bullermyren kört igång. Totalt ska 319 lägenheter renoveras under drygt sex år. Den första etappen omfattar 38 lägenheter på Allfarvägen 37-43. Berörda hyresgäster har fått flytta ut till tillfälliga bostäder som byggts upp i området.

 

Tunabyggen har köpt in och äger nu de tillfälliga bostäderna som ska användas långsiktigt. Efter att de har fungerat som tillfälliga lägenheter på Bullermyren ska de kläs med balkonger mm och bli permanenta bostäder i något annat område i Borlänge.

- I tidigare projekt har vi hyrt in moduler som tillfälliga bostäder, men den här gången valde vi att köpa in för att kunna använda dem långsiktigt, berättar Maria Mårds, chef bygg och förvaltning.

Förberett för framtiden

Inköpet innebär en investering på 61 miljoner kronor. En bra affär för Tunabyggen enligt byggprojektledare Johan Forsman:

- De tillfälliga bostäderna är redan idag inkopplade på fjärrvärmenätet och de är förberedda för att taken ska kunna förses med solceller när husen blir permanenta. Vi har förberett för framtiden.

Möbler och husgeråd

Det finns 20 tvårummare och 20 trerummare i de tillfälliga bostäderna och de är inredda med möbler och husgeråd för att förenkla för hyresgästerna som flyttar in. Mellan sex och åtta månader får hyresgästerna räkna med att bo här under tiden deras ordinarie bostäder får nya stammar, ny el, nya kök och badrum.

Smidigt

Tomas Delbom är en av hyresgästerna som flyttat in i de tillfälliga lägenheterna. Han tycker flytten har gått smidigt.

- Från början kändes det jobbigt. När man bott i samma lägenhet i 17 år är det ett stort steg att behöva flytta. Men tack vare all hjälp så har det gått väldigt bra. Tunabyggen har skött det riktigt bra, säger Tomas med hänvisning till Victoria Björkstrand, projektsamordnare och byggprojektledare Johan.

Berörda hyresgäster har hållits informerade under lång tid inför renoveringen och projektsamordnaren och områdets fastighetsvärd har stått i nära kontakt med hyresgästerna.

Återbruk

I de lägenheter som nu rivs återbrukas så mycket som möjligt av vitvaror och material. Tunabyggen tar om hand det som kan komma till användning i andra lägenheter och övrigt tas om hand av Återbyggdepån.

Renoveringen på Bullermyren beräknas kosta ca en miljon kronor per lägenhet.

Foto av en man som står framför en gul byggnad.

- Flytten har gått smidigt, säger Tomas Delbom, som är en av hyresgästerna som flyttat in i de tillfälliga lägenheterna.

Foto av en man och en kvinna i bygghjälmar som visar innehållet i ett köksskåp och en kökslåda.

- Maria Mårds, chef bygg och förvaltning, och Johan Forsman, byggprojektledare, berättar att de tillfälliga lägenheterna är utrustade med husgeråd och möbler.

Länk