Till innehållet
Till innehållet

Succé för textilinsamling!

Bild

Sedan mitten av juni har vi samlat in över 13,5 ton kläder, textilier och skor. Toppenbra! För att göra det ännu enklare att ge bort och återvinna utökar vi nu antalet insamlingsplatser.

Våra nya insamlingsplatser

  • Dalagatan 6, vägen in till område Heimer
  • Tolvmilavägen 6 vid miljöhuset.
  • Bysjövägen vid korningen in till Bysjövägen
  • Kornstigen 21 E vid tvättstugan
  • Kornstigen 5 E vid tvättstugan
  • Klöverstigen 8 mittemot underjordsbehållarna
  • Aniara/Studievägen vid underjordsbehållarna på Aniaravägen 2

Se våra 17 insamlingsplatser på sidan Sopor och källsortering

Varför är det så viktigt att samla in textil?

Vi är glada över att vår textilinsamling blivit så väl använd. Tack till alla! Textil har mycket stor både miljö- och klimatpåverkan. Därför blir det så viktigt att antingen sälja vidare, ge bort eller återvinna textil, istället för att bara slänga.

Insamling i samarbete med Human Bridge

Human Bridge är en biståndsorganisation som arbetar för människor och miljön. De samlar in, reparerar och skickar sjukvårdsmaterial och hjälpmedel till utsatta länder. De textilier, kläder och skor som samlas in går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt.

Diagram som visar hur mycket insamlad vikt av textilier som varje container genererat från mitten av juni 2022 till början av februari 2023 vid de tio insamlingsplatser som fanns från början.

Diagram som visar hur mycket insamlad vikt av textilier som varje container genererat från mitten av juni 2022 till början av februari 2023 vid de tio insamlingsplatser som fanns från början.

Länk