Till innehållet
Till innehållet

Ny hyra från 1 januari 2023

Foto av en huslänga i rött trä med vita knutar. I förgrunden snöklädda trädgrenar och i bakgrunden blå himmel.

Nya hyror för 2023 har nu förhandlats fram mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen. Höjningen gäller från och med 1 januari 2023 och omfattar Tunabyggens alla bostäder, förråd och lokaler som inte har indexuppräknad hyra.

 

Så här förändras Tunabyggens hyror från 1 januari 2023:

  • Hyran för bostäder höjs med 4,5% på grundhyran.
  • Hyran för förråd samt lokaler som omfattas av förhandlingen höjs med 4,5 %.
  • Hyran för fordonsplatser lämnas oförändrad tillsvidare.
  • Hyran gäller retroaktivt från 1 januari men höjningen för januari månad fördelas över sex månader. Det innebär att du som hyresgäst får ett månatligt tillägg på 0,75% under sex månader från februari till och med juli 2023.

Exempel

Exempel på ny månadshyra för en lägenhet:

  • Nuvarande hyra: 4 500 kr - ny hyra: 4702 kr (+202 kr).
  • Nuvarande hyra: 6 500 kr - ny hyra: 6792 kr (+292 kr).
  • Nuvarande hyra: 9 000 kr - ny hyra: 9 405 kr (+405 kr).

Stora utmaningar

- Vi har ett mycket väl fungerande samarbete med Hyresgästförening och årets förhandlingar har som brukligt kännetecknats av en konstruktiv och framåtsyftande dialog, säger Jan Bohman, styrelseordförande i AB Stora Tunabyggen.

- Förhandlingarna i år har ställt särskilda krav på att gemensamt hitta en lösning som är rimlig för båda parter i den situation som råder i samhället.

- Förhandlingarna med Tunabyggen har bedrivits i ett samhällsekonomiskt klimat som ställt båda parter inför stora utmaningar när det gäller att landa i en rimlig överenskommelse. Vi bedömer att hyresuppgörelsen är nödvändig, samtidigt som vi har all respekt och förståelse för den påverkan den får för hyresgästernas redan pressade marginaler, säger Agneta Fahleson, ordförande i Hyresgästföreningen.

Information till hyresgäster

Du som hyresgäst får information om de nya hyrorna via Mina sidor på tunabyggen.se, e-post och/eller sms. Om du saknar den informationen kan det bero på att vi saknar aktuellt mobilnummer och/eller e-postadress till dig. Uppdatera dina uppgifter via Mina sidor på tunabyggen.se.

Seniorboenden informeras via anslag.

New rent from the 1st of January 2023

The rents for apartments, storages and premises will increase from the 1st of January 2023.

Apartments:
Plus 4,5 %.
For example: If the rent is 6 500 SEK/month, it will be increased to 6 792 SEK/month.

Storages and premises:
Plus 4,5 %.

Parking lots, garages and carports:
No rent increase for now.

The rent increase for January is spread over six months, which means an increase of 0.75% on your rent from February to July 2023.

The new rents are a result of negotiations and agreement between Tunabyggen and the Swedish Union of Tenants in Borlänge.