Till innehållet
Till innehållet

Resultat av hyresgästenkäten 2022

Bild

Tack till alla som svarat på vår hyresgästenkät och bidragit till att ge oss ett mycket bra underlag för vårt förbättringsarbete. Nu har vi resultatet för enkäten hösten 2022.

Det är viktigt för oss att göra denna kundundersökning, då svaren visar vad du som hyresgäst tycker att vi är bra på och vad vi kan förbättra i vår service till dig. Här kommer en liten sammanfattning av resultatet.

Av 4461 utskickade enkäter fick vi in 1842 svar. Det var alltså 41% som svarade, vilket är mycket bra! Alla våra bostadsområden är representerade.

Tre vinnare av presentkort

Av er som svarat på enkäten har vi dragit tre vinnare av våra presentkort. Grattis till Karin, Mats och Said som får 500 kr vardera att handla för på Kupolen.

Kundnöjdhet

På vår fråga: Vad är ditt sammanfattande omdöme om Tunabyggen? svarade 83% positivt, dvs mycket bra eller ganska bra. I Tunabyggens affärsplan har vi satt målet att kundnöjdheten ska ligga på minst 85% år 2026. För att nå vårt mål kommer vi att arbeta med olika åtgärder där ni hyresgäster tycker att vi borde göra ett bättre jobb.

Trivsel

När det gäller våra hyresgästers trivsel ser vi att trivseln i lägenheten ligger fortsatt högt på 87% och att trivseln i kvarteret/bostadsområdet också ligger högt på 85%. Däremot är det sämre med trivseln i trappuppgången/huset, som ligger på 72%.

Trygghet

Trygghet är en viktig del i välmående och allmän trivsel. När det gäller den personliga tryggheten i lägenheten ligger vi högt med 89%. Den personliga tryggheten i området är också många nöjda med, 82%, medan nöjdheten med i gemensamma utrymmen sjunker till 69%. Något vi självklart kommer att jobba vidare med!

Högst nöjdhet

90% är nöjda med hur man blivit bemött av Tunabyggens personal och tätt inpå ligger den personliga tryggheten i lägenheten med 89%.

Lägst nöjdhet

Olika typer av skötsel ligger lägst i nöjdhet i undersökningen där endast 48% är nöjda med skötseln i tvättstugan, och 64% är nöjda med skötseln av soputrymmen.

Här vill vi åter lyfta att delar av denna skötsel är just ditt ansvar som hyresgäst! Det är nämligen du som ska lämna tvättstugan i fint skick efter dig. Det samma gäller när du lämnar och sorterar dina sopor.

Fortsatta åtgärder

Efter nyår och under våren kommer vi att analysera resultatet för att se vad vi ska lägga fokus på när det gäller underhåll, förvaltning och service framöver. För självklart vill vi bli en så bra hyresvärd som möjligt!