Till innehållet
Till innehållet

Nya behållare för bättre sopsortering

Bild

Borlänge Energi var på plats och visade hur behållarna töms med hjälp av lyftkran.

Nya underjordsbehållare för källsortering av sopor är på plats på Tjärna Ängar. Vid fyra stationer finns nu behållare för full sortering av hushållsavfall, plast, papper, metall, tidningar, ljuskällor och batterier. Målet är att hyresgästerna ska sortera mer och att det ska vara lätt att göra rätt.


- Tillsammans med Borlänge Energi kommer vi att mäta och få ut statistik på hur mycket avfall och förpackningar som varje lägenhet i genomsnitt slänger. Genom att behållarna lyser med grönt eller rött ljus kan vi ge de boende återkoppling på hur de sorterar, berättar Fredrik Gedin, miljö- och avfallsstrateg.

- Med den tekniken ser vi möjligheter att gårdar kan tävla mot varandra i sopsortering och kanske vinna en gårdsfest till exempel. Vi kommer dock att behöva samla in statistik under en tid, för att ha något att utgå från, innan vi kan nyttja tekniken fullt ut.

Enklare hantering

De fyra nya insamlingsstationerna ersätter 16 miljöhus på Tjärna Ängar. Där har det funnits 146 kärl bara för restavfallet, plus alla andra kärl. Nu blir det enklare för hyresgästerna som slipper kärl med tunga lock, för Tunabyggens personal och för de som tömmer och tar hand om avfallet.

- Det finns många fördelar med detta och den största vinsten med en välfungerande sopsortering är såklart vinsterna för miljön och kommande generationer. Men vi ser också att det ökar trivseln i området om det är rent och snyggt där soporna tas om hand och i förlängningen påverkar det också våra hyror. Det kostar mycket pengar när sopsorteringen inte fungerar, kostnader som i slutändan läggs på hyran, säger Pernilla Bergkvist, marknadschef.

- Vårt budskap till hyresgästerna är att det du gör, gör stor skillnad, på många sätt.

Bild

Tunabyggens fastighetsvärd förklarar hur pappersförpackningar sorteras.

Bild

Så småningom kommer vi att kunna mäta och föra statistik över sopsorteringen. När det lyser grönt är det bra sorterat och när det lyser rött kan sorteringen förbättras.

Bild

Tunabyggen bjöd på korv med bröd och kaffe. Och delade ut sorteringskassar till hyresgästerna.

Bild

På plats under invigningen, tillsammans med Tunabyggen, var bland annat Ragn-Sells, Borlänge kommun, Borlänge Energi och Ta till vara.

Länk