Till innehållet
Till innehållet

Våga bry dig!

Bild

Det är viktigt att vi alla visar omtanke och vågar bry oss om varandra. Därför inför vi ”Våga bry dig!”. Tillsammans kan vi göra skillnad om vi vet hur vi ska agera om vi känner oro för att en granne eller ett barn far illa eller inte mår bra.

Vi har sammanställt en informationssida där du får veta hur du gör och vem du kontaktar om du misstänker att en granne far illa, om det uppstår en akut situation, eller om du själv eller någon närstående utsätts för hot eller våld.