Till innehållet
Till innehållet

Studenter får boende snabbt

Foto av studentboendet Locus framsida.

I Borlänge och Falun får studenter boende inom en månad. Det visar den årliga bostadsrapporten som görs av Sveriges förenade studentkårer, SFS, där bostadssituationen för studenter på 34 studieorter kartläggs. Varje ort får en färgmarkering beroende på hur snabbt studenterna kan erbjudas ett tryggt boende. Falun och Borlänge är gröna städer, vilket är det bästa betyget i rapporten, och innebär att bostadssituationen för studenter uppfattas vara god.

 

De senaste årens framgångsrika samarbete mellan Tunabyggen, Kopparstaden, Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår samt Borlänge och Falu kommuner har förbättrat bostadssituationen för studenter vid Högskolan Dalarna.

I Tunabyggens studentboenden bor många internationella studenter vilket också ställer andra krav på boenden, när en del har familjer med sig.

- Vi ser till exempel att vi har blivit ännu bättre på att kunna vara flexibla och lösa boendesituationen för de studenter som har familjer med sig, då det inte är möjligt att bo i ett ordinärt studentboende. Det kan vara en parameter som gör att Borlänge även i år är grön i rapporten, säger Pernilla Bergkvist, marknadschef på Tunabyggen.

- Vi ser också att de 40 nya studentlägenheter som Kopparstaden byggde i Bojsenburg, med inflyttning 2019, har gjort skillnad och bidragit till att Falun sedan dess är grön i rapporten, säger Anna Timander, marknadschef på Kopparstaden.

Grönmarkerad stad

Enligt SFS:s bostadsrapport bor 24 % av alla studenter i en grönmarkerad stad som kan erbjuda studenter boende inom en månad - där ingår Borlänge och Falun. 15 % bor i en gulmarkerad stad som kan erbjuda studenter boende inom en termin. 61 % bor i en rödmarkerad stad där det tar mer än en termin för studenter att få bostad på orten.

Samarbete

Samarbetet mellan olika aktörer i Falun och Borlänge har även resulterat i webbsidan studentdalarna.se där privatpersoner kan lägga ut rum eller bostäder för uthyrning till studenter, vilket underlättar för studenter att hitta den typen av studentboende.

Sveriges förenade studentkårer, SFS:s, bostadsrapport finns här intill.

Länk