Till innehållet
Till innehållet

Tyck till om cyklandet i Borlänge

Bild

Borlänge kommun vill veta vad du tycker om cyklandet i Borlänge. Fram till den 31 augusti kan du via en enkät ge dina värdefulla förslag och åsikter. Oavsett om du är en flitig cyklist eller om du har tankar på att börja cykla kan du svara på enkäten!

 

I Borlänge kommun pågår ett viktigt arbete för att öka antalet hållbara resor. En del är att få mer kunskap om hur du som kommuninvånare upplever cyklandet i Borlänge kommun. Kommunen samarbetar därför med Cykelfrämjandet som vartannat år genomför en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever cyklandet i sin hemkommun.

Du kan svara på frågorna anonymt. Välj Borlänge kommun när du svarar.

Tack för din medverkan – ditt svar bidrar till att göra Borlänge kommun till en bättre cykelkommun.

Länk till enkäten