Till innehållet
Till innehållet

Tillfälliga boenden planeras för Northvolt

Skiss som visar förslag på etablering av tillfälliga boenden för Northvolts entreprenörer.

Skissen ovan visar förslaget till etablering av de tillfälliga boendena, som nu har lämnats in med bygglovsansökan. Gröna byggnader visar bostadsmoduler i två våningar, gul byggnad visar receptionsbyggnad i en våning, streckad linje visar p-platser och röd streckad linje visar upplag matjord.

Arbetet är sedan en tid i full gång med att skapa tillfälliga boenden för de entreprenörer som ska bygga Northvolts fabrik i Kvarnsveden. Tunabyggen har uppdraget att ta fram boenden för upp till 1000 personer, varav de första kommer till Borlänge redan i sommar.

 

Flera områden i Borlänge har undersökts och det område som har visat sig vara bäst lämpat för denna tillfälliga etablering är ett markområde som ligger vid den södra infarten till Borlänge, intill handelsområdet vid Tyllsnäsvägen som idag innehåller bland annat Min Matbutik.

- Marken är idag obebyggd, service finns i området och det är lätt att på bra vägar ta sig till Kvarnsveden. Det finns detaljplan för området vilket underlättar bygglovsprocessen, förklarar Pernilla Bergkvist, marknadschef, Tunabyggen.

Dialog

Dialog har förts med berörda markägare i området och bygglovsansökan lämnas nu in. Bostäderna planeras i moduler som är två våningar höga och till det en receptionsbyggnad i en våning. Planen är att de tillfälliga byggnaderna ska stå i cirka fem år, därefter ska marken återställas.

Stor betydelse

- Northvolts etablering och de arbetstillfällen det skapar i Borlänge har otroligt stor betydelse för hela Borlänge, för alla våra ungdomar och för de före detta anställda vid Kvarnsvedens Pappersbruk. För att detta ska kunna bli verklighet är tillfälliga boenden just nu en av de viktigaste förutsättningarna, säger Jan Bohman, styrelseordförande Tunabyggen.

- Vi har en god dialog med Northvolt och tar också med oss erfarenheter från Skellefteå som gjort denna resa före Borlänge. Vi har förstått hur viktigt det är att Borlänge nu direkt kan komma igång med att lösa boendefrågan.

Professionella boenden

Northvolts lärdom från stora och komplexa byggen är att lokal och regional byggkompetens inte räcker till, och att det kommer behövas byggföretag från övriga Sverige och Europa, som ställer krav på högkvalitativa temporära boenden för sina anställda.

- Vi har också lärt oss att inte hänvisa till andrahandsuthyrning, utan det bästa är professionella boenden med tillgång till personal, fritidsaktiviteter och kollektivtrafik. Det är strålande att vi får till just en sådan helhetslösning direkt i Borlänge, så att permanenta hus och lägenheter istället kan gå till befintliga och nya Borlängebor, säger Anders Thor, kommunikationsansvarig på Northvolt.

Permanenta bostäder

Parallellt med detta pågår arbete för att Borlänge ska kunna tillhandahålla bra permanenta bostäder för de som flyttar till Borlänge.

Skiss

Skissen ovan visar förslaget till etablering av de tillfälliga boendena, som nu har lämnats in med bygglovsansökan.

Förklaring till skissen:

  • Gröna byggnader: Bostadsmoduler två våningar.
  • Gul byggnad: Receptionsbyggnad en våning.
  • Streckad linje: P-platser.
  • Röd streckad linje: Upplag matjord.