Till innehållet
Till innehållet

Matilda är årets högskolestipendiat

Foto av Pernilla Bergkvist, till vänster, och Ulf Rydell, till höger. I mitten Matilda Hjort med blommor, diplom och en stor check i handen. I bakgrunden bokhyllor med böcker.

Matilda Hjort har mottagit Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium som delades ut för femte året i rad. I år arrangerades stipendieutdelningen i samband med Högskolan Dalarnas tioårsfirande av socionomprogrammet på Campus Falun. Matilda fick ta emot blommor, diplom och en check på 20 000 kronor av Pernilla Bergkvist, Tunabyggen, och Ulf Rydell, SBB Norden, som för dagen representerade företagen bakom stipendiet.

 

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium delas ut gemensamt varje år av fjorton företag verksamma i Borlänge och Falun, i samarbete med Dalarnas studentkår. Företagen vill med stipendiet premiera och uppmuntra studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Intentionen är att initiativet långsiktigt ska bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Pernilla Bergkvist och Ulf Rydell.

Glädjande

För Matilda Hjort, som studerar på socionomprogrammet, var det glädjande att ta emot stipendiet:

- Det betyder jättemycket och det är roligt att få en bekräftelse på att man gör något bra.

Ansökan

Stipendiet söks senast 30 november varje år och delas ut under våren.

Juryns motivering

Matilda Hjort studerar socionomprogrammet och är på fritiden aktiv i Tjejjouren Dalia med syfte att stärka unga tjejer via chatt, samtal och telefon. Frågor som rör kvinnors och unga tjejers utsatthet är aktuellare än någonsin och har idag också stort fokus i samhällsdebatten. Genom sitt engagemang i Tjejjouren Dalia gör Matilda skillnad i unga tjejers liv och är därmed en viktig förebild och ett föredöme. Matilda tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium.

Länk