Till innehållet
Till innehållet

Försäljning av fastigheter

Foto av ett gult litet fristående hus med träd i förgrunden.

Tunabyggen planerar för försäljning av fastigheter i framför allt Jakobsgårdarna, Nygårdsdalen och Skräddarbacken. Totalt berörs 762 lägenheter. Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan den 24 maj, därefter kan Tunabyggen påbörja arbetet med att hitta köpare och genomföra försäljningen.

 

- Tunabyggens styrelse har enhälligt beslutat om försäljning för att uppnå de långsiktiga ekonomiska mål som Borlänge kommun har antagit för hela kommunkoncernen, säger Jan Bohman, styrelseordförande i Tunabyggen.

- Intäkterna från försäljningen gör det möjligt att fortsätta renovera och bygga nya bostäder. Försäljningen ger förutsättningar för att kunna utveckla både befintliga och nya bostadsområden i Borlänge.

- Vi ser också betydelsen av att få in fler aktörer som bidrar till utveckling i våra områden.

Berörda fastigheter

De befintliga fastigheter och adresser som berörs är:

  • Norrskenet 1 - Norrskensgatan 1–20.
  • Planeten 2 - Planetgatan 1–24.
  • Regnbågen 1 - Regnbågsgatan 1–18.
  • Stången 7 - Stånggatan 25–49.
  • Ulrika 1 - Gös Eriks Väg 5–165.
  • Karlsåkern 1 - Karlsgårdsgatan 7–17.

I försäljningspaketet ingår även fastigheterna Aniara 5 och 7, med adresser Aniaragatan 3 och Studievägen 4, som byggs av Borlänge Byggproduktion och där Tunabyggen nu är ensam ägare efter att ha förvärvat 100 procent av aktierna i bolaget.

Information till hyresgäster

Information har idag gått ut till berörda hyresgäster om att huset de bor i kan komma att säljas under 2022.

- Det här är en process och i dagsläget kan vi inte säga när försäljningen kan ske. Vi kommer att hålla berörda hyresgäster informerade under arbetet, avslutar Jan Bohman.