Till innehållet
Till innehållet

Studievägen 56 och 58 har beviljats gröna lån

Bild

Tunabyggen har beviljats gröna lån av Kommuninvest för vårt bygge av 94 hyresrätter på Studievägen 56 och 58. Gröna lån är Kommuninvests satsning på ett mer hållbart samhälle.

 

Investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan få Kommuninvests gröna lån.

Gröna lån ger bättre villkor i jämförelse med övriga lån hos Kommuninvest.

Förutom det så är vi självklart stolta över att vi på ett hållbart sätt bidrar till nya bostäder i Borlänge.

Gröna byggnader

Studievägen 56 och 58 har beviljats gröna lån i kategorierna gröna byggnader och energieffektivisering.

Kommuninvests kriterier för gröna lån är till exempel att projektet ska:

  • främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp,
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i kommunen eller regionen,
  • vara förenligt med Sveriges miljömål eller regionala miljömål, samt
  • att byggnaderna har minst 20 procent mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt Boverkets gällande regler.