Till innehållet
Till innehållet

TV6 utgår för vissa hyresgäster

Bild

Ett nytt avtal för TV-kanaler börjar att gälla från och med 1 mars för hyresgäster som har TV-utbud via Tele2 Gruppavtal Startutbud via FiberLAN. Tyvärr utgår då TV6 i startpaketet från och med den 1 mars.

Startutbudet ger efter den 1 mars tillgång till svt1, svt2, svt24, svtBARN, Kunskapskanalen, TV4 och Lokal kanal.

Programbolaget NENT (Nordic Entertainment Group), som äger TV6, har beslutat att TV6 inte längre ska vara en fri kanal och TV6 utgår då ur Startutbudet.

Hyresgäster som har det digitala Grundutbudet via Fiberkoax kommer inte att beröras. Där kommer TV6 att ligga kvar.