Till innehållet
Till innehållet

Ny hyra från 1 februari 2022

Foto av en huslänga i rött trä med vita knutar. I förgrunden snöklädda trädgrenar och i bakgrunden blå himmel.

Nya hyror för 2022 har nu förhandlats fram mellan Tunabyggen och Hyresgästföreningen Region Mitt. Ny hyra gäller från och med 1 februari 2022 och omfattar Tunabyggens alla bostäder, fordonsplatser, förråd och lokaler som inte har indexuppräknad hyra.

 

Så här förändras Tunabyggens hyror från 1 februari 2022:

  • Hyran för bostäder höjs med 2 % på grundhyran.
  • Hyran för förråd samt lokaler som omfattas av förhandlingen höjs med 2 %.
  • Hyran för parkeringsplatser med och utan motorvärmare, garage och carportar höjs med 10 kronor per månad.

Exempel

Exempel på ny hyra för en lägenhet:

  • Nuvarande hyra: 4 500 kr - ny hyra: 4 590 kr (+90 kr)
  • Nuvarande hyra: 6 500 kr - ny hyra: 6 630 kr (+130 kr)
  • Nuvarande hyra: 9 000 kr - ny hyra: 9 180 kr (+180 kr)

Fungerande modell

- Vi har ett mycket väl fungerande samarbete med Hyresgästförening och årets förhandlingar har som brukligt kännetecknats av en konstruktiv och framåtsyftande dialog, säger Jan Bohman, styrelseordförande i AB Stora Tunabyggen.

- Förhandlingarna med Tunabyggen är konstruktiva och skapar långsiktiga förutsättningar för både hyresgäster och bolag. Vi har tillsammans arbetat hårt med att ta fram en prognosmodell som vi använder vid förhandlingarna och vi kan konstatera att modellen fungerar väl, säger Agneta Fahleson ordförande i hyresgästföreningen.

Information till hyresgäster

Du som hyresgäst får information om de nya hyrorna även via sms, e-post och Mina sidor. Seniorboenden informeras via anslag.

New rent from the 1st of February 2022

The rents for apartments, parking lots with heaters, garages, carports, storages and premises will increase from the 1st of February 2022.

Apartments:

Plus 2 %.
For example: If the rent is 6 500 SEK/month, it will be increased to 6 630 SEK/month.

Parking lots without/with heaters, garages and carports:

Plus 10 SEK per month.

Storages and premises:

Plus 2 %.

The new rents are a result of negotiations and agreement between Tunabyggen and the Swedish Union of Tenants in Borlänge.