Till innehållet
Till innehållet

Hyresavier och fakturor via Kivra

Foto av en hand som håller en mobiltelefon med Kivra-appen synlig.

Vi övergår nu till att skicka hyresavier och fakturor via Kivra istället för på papper till alla som är anslutna till Kivra. Är du inte ansluten till Kivra och har pappersfaktura får du din hyresavi på papper även fortsättningsvis.


Har du e-faktura eller autogiro fortsätter det som tidigare.

Om du är ansluten till Kivra men ändå vill fortsätta ha hyresavier och fakturor från Tunabyggen på pappersfaktura så gör du själv den inställningen i Kivras app eller via Kivras webbplats där du kan avmarkera digital post från Tunabyggen. Efter det kommer dina fakturor på post istället. Ångrar du dig sedan är det bara att ändra inställningen igen.

Kivra är en digital tjänst som ersätter vanlig papperspost. All data är krypterad och ingen obehörig kommer åt ditt innehåll.

Genom att minska på papperspost värnar vi vår miljö och bidrar till en mer hållbar värld.

Länk