Till innehållet
Till innehållet

Nya bostäder i Alsbäck

Gruppfoto med fem personer, fyra kvinnor och en man, som står på en grusplan med ängar och fyra kala lövträd i bakgrunden.

Från vänster Therese Nylund, projektutvecklare FHV Mark AB, Jan Bohman, styrelseordförande Tunabyggen, Marie Andersson, CEO FHV Mark AB, Pernilla Bergkvist, marknadschef Tunabyggen, Maria Mårds, bygg- och projektchef Tunabyggen.

I området där Alsbäcks skola stod planerar vi nu, tillsammans med Fiskarhedenvillan, för nya bostäder. Med utsikt över gröna ängar och närhet till Dalälven ska nya moderna bostäder byggas i ett utförande som smälter in i landskapet. Trivsamma innergårdar, grönytor, lekplats mm ska ge utrymme för samvaro och gemensamma aktiviteter.

 

- I en attraktiv del av Borlänge kommer vi nu gemensamt att kunna erbjuda nya trevliga moderna bostäder för gammal och ung, barnfamiljer, ungdomar och pensionärer. Kombinationen bostadsrätt och hyresrätt öppnar möjligheter både för den som vill äga och hyra sin bostad och som vill bo i lantlig miljö relativt nära Borlänge centrum, säger Jan Bohman, styrelseordförande i Tunabyggen.

Spännande projekt

Fiskarhedenvillan är först ut och står i startgroparna för att dra igång ett byggprojekt som ska resultera i 22 bostadsrätter i radhusformat. Sju huskroppar ska rama in två innergårdar. Husen ska få klassisk faluröd träpanel för att smälta in fint i landskapet samtidigt som moderna inslag av träskjutportar och generösa fönsterpartier ska ge ett avtryck av samtiden.

- För oss är det här ett väldigt spännande projekt, då det är den första bostadsrättsföreningen vi bygger. Extra roligt är att det sker på hemmaplan och i samarbete med Tunabyggen. Det är fint att det blir bostadsrätter och hyresrätter i samma område. Jag tänker att den gemensamma ytan vi satsar lite extra på kommer att vara till stor glädje för alla i kvarteret, säger Marie Andersson, CEO, FHV Mark AB.

30-tal hyresrätter

Tunabyggens byggplaner ligger lite längre fram i tiden. De består preliminärt av ett 30-tal hyresrätter i trähus, som ska knyta an till byggnadstraditionen i omgivningen.

- Alsbäck erbjuder närhet, inte bara till Borlänge centrum, utan även till populära utflyktsmål och rekreationsområden som Torsång, Dalälven med sitt båtliv, Dalsjö golfbana och vacker natur. Det här är ett fint område med klassiska Dalagårdar och villor som vi nu kompletterar med fler bostäder i olika boendeformer, säger Pernilla Bergkvist, marknadschef Tunabyggen.

Länk