Till innehållet
Till innehållet

Vi har tillsyn över värme och ventilation

Bild

Så här års när sommaren övergår i höst så kan man uppleva att det blir kallt inomhus. Det fenomenet kan uppstå i de flesta bostäder, även hos Tunabyggen. Värmen hinner inte med helt enkelt när vädret slår om. Här på tunabyggen.se finns information om värme och ventilation som du som hyresgäst kan ta del av.

Tunabyggen har regelbunden tillsyn av våra värmecentraler. Vi åker ut och kontrollerar alla våra värmecentraler en gång i månaden så att allt fungerar med värme och varmvatten.

Förutom det har vi ständigt digital övervakning av värme, varmvatten och ventilation i alla våra fastigheter, med några få undantag. Det gör att vi kan åtgärda eventuella driftstopp direkt innan du som hyresgäst märker något.

– De flesta driftstopp märker inte hyresgästen av, förklarar Magnus Räs, ansvarig för Tunabyggens driftenhet.
– I de flesta hus har vi dubbla cirkulationspumpar för värmen. Om en pump stannar så växlas det automatiskt över till den andra och vi får larm. Vi åker då ut och felsöker och kan behöva beställa ny pump, ofta med lång leveranstid, men i och med att vi har en extra pump så behöver hyresgästen aldrig märka av det.

Vi servar också alla våra ventilationsaggregat regelbundet, minst en gång per år, plus den obligatoriska ventilationskontrollen som, enligt lag, ska göras vart tredje eller vart sjätte år.

Läs mer

Läs mer om inomhustemperaturer, ventilation mm och om vad du som hyresgäst kan göra för att värme och ventilation ska fungera så bra som möjligt i din lägenhet under vår hyresgästinformation. Klicka på länkarna nedan.

Länkar