Till innehållet
Till innehållet

Hyresgästundersökningens resultat

Bild

Vart annat år genomför vi en större hyresgästundersökning. Nu har vi resultatet för enkäten vi skickade ut hösten 2020.

Det är viktigt för oss att göra denna kundundersökning, då svaren visar vad du som hyresgäst tycker att vi är bra på och vad vi kan förbättra i vår service till dig. Vi sammanställer och analyserar alltid resultatet för att se vad vi ska lägga fokus när det gäller underhåll, förvaltning och service framöver.

I slutet av oktober skickades enkäten ut till de hyresgäster som har sms/e-post registrerade. Det fanns också möjlighet att få en pappersenkät skickad till sig. Sista svarsdatum var den 6/11.

Totalt fick vi in 1804 svar, vilket var 43 % av hyresgästerna som fick enkäten. Bland svaren är alla våra bostadsområden representerade.

Förbättring mot 2018!

Våra hyresgästers nöjdhet med Tunabyggen har förbättrats och vårt Nöjd Kund Index (NKI) ligger nu på 86 % nöjda kunder (2018: 84 %).

Bäst i undersökningen

 • 92 % Nöjd med bemötandet av Tunabyggens personal (2018: 81 %)
 • 90 % Trivs i lägenheten (2018: 88 %)
 • 88 % Personlig trygghet i lägenheten (ny fråga)

Lägst nöjdhet i undersökningen

 • Olika typer av skötsel ligger lägst i nöjdhet i undersökningen:
  – 51 % Nöjda med skötsel av tvättstugan (ny fråga).
  – 61 % Nöjda och skötsel av gemensamma utrymmen som trapphuset (2018: 51 %),
  – 69 % Nöjda med skötsel och reparation av lägenheten (ny fråga).
 • 70 % Nöjd med den personliga tryggheten i gemensamma utrymmen (ny fråga).
 • 73 % Trivs i trapphuset/huset (2018: 74 %).

Förbättringsområden

Utifrån frågorna med lägst nöjdhet i enkäten har förbättringsområden identifierats, vilka vi kommer att arbeta vidare med som ett led i att förbättra vår service och öka nöjdheten bland våra kunder.