Till innehållet
Till innehållet

När blir det skottat?

Bild

I vinter samordnar vi en del av vår snöröjning och halkbekämpning med Borlänge Energi. Det är Borlänge Energi som ringer ut våra entreprenörer som snöröjer. Vår handskottning, handsandning och snöbortforsling fungerar som tidigare.

Fördelarna med samordningen är att Borlänge kommuns och Tunabyggens gator blir snöröjda samtidigt. Det är en person hos Borlänge Energi, som med hjälp av teknisk utrustning, väderstationer och vädertjänst från SMHI, gör bedömningen när snöröjningen ska starta. Till skillnad mot tidigare då våra entreprenörer gjort bedömningen, vilket gjort att snöröjningen kommit igång vid olika tidpunkter i olika områden.

Borlänge Energi har tre väderstationer – i Skräddarbacken, Kvarnsveden och Romme – som mäter lufttemperatur, vägtemperatur, snödjup, vindhastighet mm. Det är bland annat den informationen som ligger till grund för beslut i vinterväghållningen.

Vi har några riktlinjer för vårt arbete med snöröjning:

  • Vi skottar när det kommit ca 7 cm snö och sandar därefter.
  • Vi röjer med egna maskiner och vi har också hjälp av entreprenörer när vi röjer gångvägar, stråk och parkeringsplatser.
  • Vi skottar öppna ytor på parkeringsplatser, men skottar inte in mellan bilarna för att undvika skador.
  • Framför entréer snöröjer vi för hand med egen personal och med hjälp av entreprenörer. Här prioriterar vi äldreboenden och de som har särskilda behov.