Till nyhetsarkivet

Delar av ytterbelysningen är ur funktion på Östra Jakobsgårdarna

(Norrskensgatan, Planetgatan och Regnbågsgatan) på grund av underhållsarbete.

Start: 2019 08 30

Beräknat vara åtgärdat: Ej fastställt

Område som berörs: Östra Jakobsgårdarna (Norrskensgatan, Planetgatan och Regnbågsgatan).

Anledning till driftstörningen: Tekniskt fel